nojavan7ContentView Portlet

لوح
عنصر پیروزی

دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم دید و فهمید این ملت اگر پرچم اسلام و ایمان را برافراشته نگهدارد، در همه میدان‌ها پیروز خواهد شد؛ بنابراین همه تلاش آمریکا و جبهه استکبار این است که عنصر قدرت و قوّت و مقاومت را از ما بگیرد.

۱۳۸۱/۳/۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA