nojavan7ContentView Portlet

لوح
راهیان نوروزی

نگذارید یاد دوران دفاع مقدس از یادها برود. آمدن به این مناطق جنگی چه در تعطیلات نوروزی و چه در دوره‌ سال؛ بسیار کار پسندیده‌، درست و عاقلانه‌ای است که ملت ایران می‌کند؛ خاطره‌ این سرزمین‌ها را زنده نگه ‌دارید.

۱۳۹۳/۱/۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA