nojavan7ContentView Portlet

لوح
پس‌انداز بلندمدت

در دوره‌ جوانی این ذخیره‌ حافظه را که بی‌نهایت دارای ظرفیت است، هرچه می‌توانید، پر کنید. ما هرچه در جوانی در حافظه انباشتیم، امروز موجود است؛ هرچه در دوران پیری به دست می‌آوریم، ماندگاری ندارد. الان شما جوان‌اید. این منبع قیمتىِ ارزشمند را از اطلاعات ارزشمند و مفید انباشته کنید.

۱۳۹۱/۷/۱۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA