nojavan7ContentView Portlet

نکته
دانش‌آموز خوب کیه
آقا امروز به سوالی که در ذهن خیلی از شماست، پاسخ دادند

آموزش‌وپرورش باید بتواند انسان‌هایی تربیت کند که دانا، توانا، خردورز، پارسا، پرهیزکار، پاک‌دامن، کارآمد، مبتکر، شجاع و اهلِ اقدام باشند، از دشمن و تهدید نترسند، خواب‌رفتگی و غفلت پیدا نکنند.

1398/2/11 - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA