nojavan7ContentView Portlet

جزوه | برنامه‌ریزی؛ راه رسیدن به هدف
بر مدار نظم
داده‌نمای مصاحبه مکتوب نو+جوان با آقای امینیان در موضوع برنامه‌ریزی

ما در زندگی هدف‌های متنوع و زیادی داریم که می‌خواهیم به آن‌ها برسیم. از درس خواندن و ورزش کردن گرفته تا شغل و کار در آینده؛ زندگی عرصه رسیدن یا تلاش برای رسیدن به هدف‌هاست و آنچه می‌تواند ما را به اهدافمان برساند یا نزدیک کند، توجه و دقت در برنامه‌ریزی است.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA