nojavan7ContentView Portlet

جزوه
رو به راه

این مطلب برای آن‌هایی است که می‌خواهند نگاه و نکات رهبر انقلاب در مورد پیاده‌روی اربعین را دانسته و از آن استفاده کنند، فرقی ندارد که در میان زائران باشند یا با سلامی از راه دور خود را به این جمعیت اصیل متصل کنند.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA