nojavan7ContentView Portlet

جزوه
قلدرها
وقتی می‌گوییم «نظام سلطه» از چه سخن می‌گوییم؟

نظام سلطه یعنی دنیا تقسیم می‌شود بین دو گروه کشور، دو گروه ملّت: یک گروه، گروه سلطه‌گر؛ یک گروه، گروه سلطه‌پذیر. ما این نظام را، این فرمول غلط را در دنیا به هم زدیم. ما نشان دادیم که نخیر، می‌تواند یک ملّتی وجود داشته باشد که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه‌پذیر؛ نه خودش بخواهد به کسی زور بگوید و نه زیر بار هیچ زورگویی برود.

۱۳۹۶/۱۰/۶ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA