nojavan7ContentView Portlet

جزوه
ماه فرصت‌ها
برداشتی از بیانات رهبرانقلاب درباره فرصت ارزشمند ماه رمضان برای خودسازی

اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید عرض کنیم ماه فرصت‌ها. فرصت‌های فراوانی در این ماه در برابر من و شماست. اگر از این فرصت‌ها بتوانیم درست استفاده کنیم، یک ذخیره‌ عظیم و بسیار ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود.

۱۳۸۶/۶/۲۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA