nojavan7ContentView Portlet

جزوه
نشان افتخار
برداشتی از بیانات رهبرانقلاب درباره نشان سپاه

سپاه مجموعه‌ای است که برای مقاومت و مجاهدت، برای همان هدف‌هایی که شما امروز در دانشگاه برای آن‌ها دارید درس می‌خوانید، از زمین حاصل‌خیز انقلاب اسلامی روئید.

۱۳۸۶/۲/۳۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA