nojavan7ContentView Portlet

جزوه
اخلاق محمدی
قطره‌ای از دریای فضائل اخلاقی پیامبراکرم(ص) در کلام رهبرانقلاب

زندگی پیغمبر را میلی متری باید مطالعه کرد. هر لحظه‌ این زندگی یک حادثه و یک درس است؛ تمام این بیست‌وسه سال [بعثت] همین‌جور است. جوان‌های ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است.

۱۳۸۷/۵/۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA