nojavan7ContentView Portlet

داستان مصور
مراقب ریشه‌ها باش
اصلاح خطا و انحراف را به عقب نیاندازیم

گاهی لغزش‌های کوچک، انسان را به لغزش‌های بزرگ و بزرگ‌تر و گاهی به پرتاب‌شدن در اعماق دره‌ها منتهی می‌کند؛ خیلی باید مراقب بود... عزیزان من! برای شما (جوان‌ها) حفظ دین و تقوا آسان‌تر از امثال بنده است؛ این را شما بدانید. شما دلتان زود نرم می‌شود، زود نورانی می‌شود، اشکتان زود جاری می‌شود، ارتباطتان با خدا زود برقرار می‌شود؛ این خیلی مُغتَنم است.

بیانات رهبرانقلاب - ۱۳۸۸/۶/۲۰ - ۱۳۹۵/۴/۱۲

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA