nojavan7ContentView Portlet

لوح
بخصوص شما

من به جوانان امروز - بخصوص نوجوانان - مؤکّداً توصیه می‌کنم کتاب‌هایی را که شرح و گزارش گوشه‌ای از جنگ هشت ساله است، قدر بدانند و آن‌ها را بخوانند؛ زیرا حقایق زیادی در آن کتاب‌ها بازگو شده است. همین خاطرات خواندنی و عبرت‌آموز است.

۱۳۷۴/۶/۲۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA