nojavan7ContentView Portlet

لوح
شهید عباس بابایی

سال 1361 شهید بابایی را که جوان حزب‌اللّهی بود، گذاشتیم فرمانده پایگاه هشتم شکاری اصفهان؛ ...بنا بود او این پایگاه را اداره کند؛ کار سختی بود. دل همه می‌لرزید؛ دل خود من هم که اصرار داشتم، می‌لرزید که آیا می‌تواند؟! اما توانست... او یک انسان واقعاً مؤمن و پرهیزگار و صادق و صالح بود.

۱۳۸۳/۱۰/۲۳ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA