nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه
حال دلم خوب نیست
هفته صد و چهارم

و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنان کتاب (آسمانی) دادند اما روزگار بر آنان درازا کشید و دل‌هاشان سخت شد.

سوره حدید آیه 16

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA