nojavan7ContentView Portlet

تصویرسازی
به روایت آقا
واقعیت‌هایی پنهان از افول تمدنی غرب

پیشرفت غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاه امروز ندارد. پیشرفت کشورهای پیشرفته غربی نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببرد، نتوانست عدالت را در جامعه مستقر کند، نتوانست اخلاق انسانی را مستقر کند. آن پیشرفت بر پایه ظلم و استعمار و غارت کشورهای دیگر بنا شد... این‌ها پایه  تمدن خودشان را با مکیدن خون ملت‌ها شروع کردند.

۱۳۹۲/۵/۱۵ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA