nojavan7ContentView Portlet

لوح
مسابقه با هیچ

امروز یکی از بلاهای اجتماعی و اخلاقی بزرگ ما این است که مارک‌های خارجی را به رخ هم می‌کشیم؛ این لباس، این کفش، این کیف و این محصول، مال فلان کارخانه معروف خارجی است! بنده به رخ دیگری می‌کشم، او به رخ دیگری می‌کشد؛ یک مسابقه‌ای در این مورد به راه می‌افتد.

۱۳۹۶/۱/۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA