nojavan7ContentView Portlet

لوح
بخوای می‌شه

چنانچه دختری مثلا مایل است، پزشک شود، یا فعالیت اقتصادی کند، یا در رشته‌های علمی کار کند، یا در دانشگاه تدریس کند، یا در کارهای سیاسی وارد شود، یا روزنامه‌نگار شود، برای او میدان باز است

۱۳۷۵/۱۲/۲۰ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA