nojavan7ContentView Portlet

لوح
غرب وحشی

یکی از سناتورهای غربی همین چند روز گفته بود که غرب وحشی زنده شده؛ این حرف آن‌ها است. ما وقتی که می‌گوییم در غرب یک روح وحشی‌گری وجود دارد که با ظاهر آراسته و ادکلن‌زده‌ و کراوات بسته‌اش منافاتی ندارد، بعضی‌ها تعّجب می‌کنند و انکار می‌کنند، این را حالا خودشان می‌گویند.

۱۳۹۹/۱/۲۱ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA