nojavan7ContentView Portlet

لوح
در پناه قرآن
مجموعه بیانات رهبر انقلاب در ماه رمضان

اگر قرآن در جامعه رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، جامعه براى عمل به قرآن نزدیک می‌شود؛ ما این را می‌خواهیم. قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن با باطن انسان حرف می‌زند. با قرآن باید مأنوس شد، به قرآن باید نزدیک شد.


۱۳۹۳/۳/۱۳- رهبر انقلاب 
 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA