nojavan7ContentView Portlet

جزوه
زیر و بم تحول
آقا در سخنرانی تلویزیونی 14خرداد99 از یک نیاز مهم جامعه گفتند

هر جامعه‌ زنده و پویایی به تحوّل احتیاج دارد؛ ما [نیز] امروز در بخش‌های مختلف به تحوّل احتیاج داریم؛ البتّه این را عرض بکنم که بعد از رحلت امام خمینی، انقلاب و کشور از رویکرد تحوّلی فاصله نگرفته؛ یعنی ملّت ایران بحمدالله توانسته رویکرد تحوّلی امام را دنبال بکند و این چیز کمی نیست.

۱۳۹۹/۳/۱۴ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA