nojavan7ContentView Portlet

کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر کودکان
حیات‌بخش

شاخص مرگ‌ومیر کودکان نشان می‌دهد به‌طور متوسط به ازای هر 1000 کودک، چند کودک قبل از رسیدن به یک سن مشخص(1 سال یا 5 سال) می‌میرد. هر چه این عدد کمتر باشد، نشان‌ می‌دهد وضعیت بهداشت و درمان در آن کشور مناسب‌تر است.

می‌توانید این لوح را از بسته نمایشگاهی برگی از هزاران سایت نو+جوان دریافت کنید.

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA