nojavan7ContentView Portlet

امر به ‌معروف و نهی از منکر مسئولیتی اجتماعی
راه و رسم بهتر شدن
برداشتی از بیانات رهبر انقلاب

امر به ‌معروف یعنی همه مؤمنان در هر نقطه‌ای از عالم که هستند، موظّفند جامعه را به‌سمت نیکی، به‌سمت معروف، به‌سمت همه کارهای نیکو حرکت دهند.

1394/1/1-رهبر انقلاب
 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA