nojavan7ContentView Portlet

بمب‌های صورتی

در غزّه، یمن، بحرین، سوریه، عراق و مناطق دیگر، فجایعی اتّفاق می‌افتد که انسان حیرت می‌کند از بی‌رحمی و سنگدلی آن‌کسانی که این فجایع را انجام می‌دهند؛ آن‌وقت یک سگی یا گربه‌ای وقتی داخل چاه می‌افتد، همه‌ ابزارها را به کار می‌گیرند که این را از داخل چاه سالم بیرون بیاورند، یعنی ما طرفدار موجودات زنده‌ایم؛ خطر بزرگ دنیا این ریاکاری، دروغ‌گویی و نفاق است. دشمن این‌طور است.

۱۳۹۴/۷/۱۵-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA