nojavan7ContentView Portlet

دانشمند واقعی

شهید چمران دانشمندی تمام‌عیار بود. از اول انقلاب در عرصه‌های حساس حضور داشت. رفت کردستان و در جنگ‌های آنجا حضور فعال داشت؛ بعد آمد تهران و وزیر دفاع شد. بعد که جنگ شروع شد، مناصب دولتی را کنار گذاشت و آمد اهواز، جنگید و ایستاد تا به شهادت رسید. یعنی برای او مقام، دنیا و جلوه‌های زندگی ارزش نداشت.

۱۳۸۹/۴/۲-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA