nojavan7ContentView Portlet

#یادم باشه
مسیر امن برای مؤمنان تلاشگر
هفته ششم

و آن‌ها که درراه ما (با خلوص نیّت) جهاد کنند، قطعاً به راه‌های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است.


آیه 69 سوره عنکبوت
 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA