nojavan7ContentView Portlet

#یادم باشه
نصرت الهی
هفته پانزدهم

و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد؛ و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را می‌کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است!

آیه 3 سوره طلاق

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA