nojavan7ContentView Portlet

#یادم باشه
بازگشتی مشخص
هفته بیستم

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند و خدا را بسیار یاد می‌کنند، و به هنگامی‌که مورد ستم واقع می‌شوند به دفاع از خویشتن (و مؤمنان) برمی‌خیزند (و از شعر در این راه کمک می‌گیرند)؛ آن‌ها که ستم کردند به‌زودی می‌دانند که بازگشتشان به کجاست!

آیه 227 سوره شعراء

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA