nojavan7ContentView Portlet

#یادم باشه
شایعه‌سازان دروغ‌گو
هفته بیست و یکم

اگر منافقان و بيماردلان و آن‌ها كه اخبار دروغ و شايعات بي‌اساس در مدينه پخش مي‌كنند، دست از كار خود برندارند، تو را بر ضد آنان مي‌شورانيم‌، سپس جز مدت كوتاهي نمي‌توانند در كنار تو در اين شهر بمانند.

آیه 60 سوره احزاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA