nojavan7ContentView Portlet

#یادم باشه
متواضع و سرسخت
هفته بیست و نهم

اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! هر كس از شما، از آیین خود بازگردد (به خدا زیانی نمی‌رساند) خداوند جمعیتی را می‌آورد كه آن‌ها را دوست دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نیرومندند.
آیه 54 سوره مائده

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA