nojavan7ContentView Portlet

ماه فرصت‌ها

اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید عرض کنیم ماه فرصت‌ها. فرصت‌های فراوانی در این ماه در برابر من و شماست. اگر از این فرصت‌ها بتوانیم درست استفاده کنیم، یک ذخیره‌ عظیم و بسیار ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود.


۱۳۸۶/۶/۲۳-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA