nojavan7ContentView Portlet

در برکه الهی

پدیده‌ اعتکاف یکی از رویش‌های انقلابی است. این پدیده‌ عمومی، آن‌هم اغلب همه جوان، جزو رویش‌های انقلاب است. من یک‌وقت عرض کردم که انقلاب ما ریزش دارد، اما رویش هم دارد؛ رویش‌ها بر ریزش‌ها غلبه دارند. پس خوشا به حالتان معتکفین عزیز!


۱۳۸۴/۵/۲۸-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA