nojavan7ContentView Portlet

پیشرانِ جوان

ما در گام دوّم انقلاب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوان‌ها قرار بدهیم؛ همچنان که در گام اوّل در دوره‌ انقلاب هم هدایت را امام می‌کرد امّا حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن می‌کردند.


۱۳۹۸/۱/۱-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA