nojavan7ContentView Portlet

لوح
دشمن دشمن دشمن!

یک عدّه‌ای ناراحت می‌شوند که چرا فلانی مدام می‌‌گوید دشمن؛ بله، باید تأکید کرد تا مردم فراموش نکنند که دشمنشان در کمین است؛ به‌‌طور دائم دارد کار می‌کند برای اینکه جوان‌ها را مأیوس کند، منحرف کند، از راه باز بدارد؛ آنهایی را که معتقد نیستند، غرق در فساد کند؛ و آن‌هایی را که معتقدند منحرف و زاویه‌دارِ از خطّ انقلاب کند؛ دشمن دائم دارد برنامه‌ریزی می‌کند. 

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA