nojavan7ContentView Portlet

هفته هفتادوششم
در نبردها کدام طرف پیروز است؟
شرح آیه 160 سوره آل عمران

دویست سال غربی‌ها با کمک پیشرفت‌های علمیِ خودشان بر امت اسلامی حکمرانی کردند ... هرچه توانستند، امت اسلامی را تحقیر کردند؛ غده‌ سرطانی صهیونیسم را در قلب خاورمیانه کاشتند و او را از همه جهت تقویت کردند و مطمئن بودند که مقاصد و سیاست‌هاشان در این منطقه‌ بسیار مهم عالم تأمین شده است. اما همت ایمانی، همت اسلامی، حضور مردمی، همه‌ این خواب‌های باطل را از بین برد.

۱۳۹۰/۱۱/۱۰ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA