nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صدونهم
خریدار جان‌ها
شرح آیه 111 سوره توبه

هر شهیدی یک نماد است؛ فرق هم نمی‌کند که این شهید، باسواد باشد، بی‌سواد باشد، کم‌سن باشد؛ نفْس اینکه یک انگیزه‌ای در کسی به‌وجود بیاید که برای دفاع از حق حاضر باشد جان خودش را کف دست بگیرد و بیاید وسط میدان، چیز خیلی باارزشی است ... خدای متعال، مشتریِ یک چنین انگیزه‌ای، یک چنین عزمی، یک چنین اقدامی است.

۱۳۹۸/۹/۲۵ - رهبر انقلاب

 

 

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA