nojavan7ContentView Portlet

یادم باشه هفته صدوسی‌وسه
فرصتی برای همه
شرح آیه ۱ تا ۵ سوره مزمل

برای همه‌ مردم این فرصت وجود دارد، منتها برای فضای نخبگانی و مدیریّتی کشور، این خصوصیّت یک امتیاز مضاعفی دارد. اگر این بیداریِ نیمه‌شب، این تضرّع، این دعا، وجود داشت، می‌توانی این بار را تحمّل کنی و ببری و به منزل برسانی.

۱۳۹۷/۳/۲ - رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA