nojavan7ContentView Portlet

نماهنگ
آرزوی حاج قاسم
شهید سلیمانی به هر دو بهترین رسید...

خدای متعال در قرآن از زبان مسلمان‌ها میگوید؛ ما یکی از دو حُسنیٰ را داریم؛ حُسنیٰ یعنی بهترین؛ یکی از دو بهترین را ما داریم. آن دو چه هستند؟ یکی‌اش پیروزی است، یکی‌اش شهادت است. شهید سلیمانی به هر دو حُسنیین رسید؛ هم پیروز شد و هم به شهادت رسید؛ یعنی خدای متعال کِلتَا الحُسنَیَین را به این شهید عزیز داد.

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - رهبرانقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA