nojavan7ContentView Portlet

کوله پرواز

خوشا به حال آن کسانی که در حال پیاده‌روی هستند یا پیاده‌روی خواهند کرد و به زیارت اربعین خواهند رسید و آن زیارت خوش مضمونِ روز اربعین را إن‌شاءالله خطاب به حضرت خواهند خواند.
ما هم اینجا با شوق و با حسرت نگاه می‌کنیم به این گام‌هایی که:
هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران
که چون ره می‌توانم یافتن سوی درون من هم

۱۳۹۶/۸/۱۵- رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA