nojavan7ContentView Portlet

دخالت نکنید!

در ایرانِ گذشته، وقتی قطعه‌ای از یک هواپیما ایرادی پیدا می‌کرد، مهندس ایرانی حق نداشت در رفع ایرادش بکوشد. باید قطعه معیوب را به کشور فروشنده - عمدتاً امریکا – می فرستادند. [و] ضمن تحویلِ قطعه، یک قطعه جدید می‌خریدند. چرا مهندسین ایرانی حق نداشتند به قطعه معیوب دست بزنند؟ برای این‌که به آن‌ها می‌گفتند: «شما را چه به این کارها!؟ این مسائل مربوط به متخصصین خارجی است. اصلاً شما دخالت نکنید!»

۱۳۷۳/۲/۱۳-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA