nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
دانشمند بسیجی

دانشمند فیزیک پلاسماىِ در درجه‌ عالی، در کنار شخصیت یک گروهبانِ تعلیم‌دهنده‌ عملیات نظامی، آن‌هم با آن احساسات رقیق، آن‌هم با آن ایمان قوی و با آن سرسختی، چه ترکیبی می‌شود. دانشمند بسیجی این است...


۱۳۸۹/۴/۲-رهبر انقلاب

دانشمند بسیجی