nojavan7ContentView Portlet

#درس_اخلاق_آقا
راه ابراهیم، قلب مطمئن
به چشم خودمان دیدیم یک ملّت با دست خالی پیروز شد

حضرت ابراهیم، به خدای متعال می‌گوید می‌خواهم زنده شدن مرده‌ها را ببینم؛ ایمان دارم، از ته دل قبول دارم؛ لکن برای اینکه دیگر تلاطمی در ذهن من نباشد؛ خاطرم آرام آرام [باشد می‌خواهم ببینم]. بعد آن‌وقت خدای متعال فرمود خیلی‌خب این کارها را بکن، تا به چشم خودت ببینی که خدای متعال مرده را این‌جوری زنده می‌کند. خب ما به چشم خودمان دیدیم؛ که یک ملّتی با دست خالی در جنگ تحمیلی پیروز شد.

۱۳۹۶/۳/۶-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA