nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
دین و علم

در کشور ما هزار سال علم و دین در کنار یکدیگر بودند. آن کسانی که امروز نامشان و اکتشافاتشان هنوز در دنیا مطرح است جزو علماءبا‌لله‌ بودند؛ جزو صاحبان دین و متفکّران دینی هم بودند. ابن‌سینایی که هنوز کتاب طبّ او در دنیا به‌عنوان یک کتاب زنده‌ علمی مطرح است، ابن‌سینایی که در این هزار سال در شئون مختلف به‌عنوان یک چهره‌ برجسته‌ تاریخ بشر در همه‌ صحنه‌های علمی دنیا مطرح بوده و هنوز هم مطرح است و در تاریخچه‌ علم در عالم، بعضی چیزها به نام او ثبت شده است، یک عالم دینی هم هست.

۱۳۶۸/۹/۲۹ - رهبر انقلاب

دین و علم