nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
جز زیبایی ندیدیم

در شهادت شهید سلیمانی یک فقدان تلخی برای ما پیش آمد؛ شهید خیلی خوب بود، خیلی عزیز بود، خیلی مفید بود، خیلی انسان را وادار به تحسین می‌کرد؛ این‌ها به جای خود محفوظ؛ خب از دست ما رفت؛ ولیکن وقتی به این حادثه‌ نگاه می‌کنیم می‌بینیم این حادثه مثل همه‌ حوادث دیگرِ الهی است که لطف خدای متعال در آن‌ها بر قهر غلبه دارد.

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - رهبرانقلاب

جز زیبایی ندیدیم