nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
سیاست ناامیدی

با سیاست ناامیدسازی و ایجاد توهّم بن‌بست در کشور بشدّت باید مبارزه بشود؛ این یک سیاست خصمانه‌ آمریکایی و غربی است که در کشور احساس بن‌بست به وجود بیاورند، ناامیدسازی کنند؛ تزریق احساس ناتوانی، ناامیدی، بیچارگی، سیاست قطعی دشمن است. هدف دشمن این است که آن احساس افتخاری را که ملّت ایران دارد، از او بگیرند؛ با شایعه‌، با دروغ، با درشت کردن ضعف‌ها، با کوچک کردن موفّقیّت‌ها و پیروزی‌ها این احساس را بگیرند.

۱۳۹۷/۳/۲ - رهبرانقلاب

سیاست ناامیدی