nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
ولایت کفار

ولایت کفّار، مسلمان‌ها را بدبخت می‌کند؛ این ولایتی که امروز مشاهده می‌کنید و بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی بنا می‌کنند به مبادله‌ کلمات محبّت‌آمیز و ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و... اگرچنانچه این ولایت بین مؤمنین و قطع ولایت بین مؤمنین و کفّار رعایت نشود در زمین، فتنه و فساد کبیر به وجود می‌آید.

۱۳۹۷/۲/۰۶ - رهبرانقلاب

ولایت کفار