nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
این بود ماجرای چمران

دانشمند فیزیک پلاسماىِ در درجه‌ عالی، در کنار شخصیت یک گروهبانِ تعلیم‌ دهنده‌ عملیات نظامی، آن‌هم با آن احساسات رقیق، آن‌ هم با آن ایمان قوی و با آن سرسختی، چه ترکیبی می‌شود. دانشمند بسیجی این است...

۱۳۸۹/۴/۲- رهبرانقلاب

این بود ماجرای چمران