nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
در آرزویت

با یاد رویت جای در بستر گرفتم‌
با آرزویت سر ز بستر بر گرفتم

سه نقطه‌ کلید اساسی در یک فقره‌ کوتاه دعا؛ دلی به من عطا کن که شوق، آن را به تو نزدیک کند؛ این شوق باید در دل به ‌وجود بیاید. آلودگی ما به مادّیات، به گناه، به طمع‌ها و حرص‌های گوناگون، این شوق را در دل می‌میرانَد. انس ما با قرآن، با دعا، با نوافل، درست به‌جا آوردن فرائض، این شوق را در دل برمی‌انگیزد و مشتعل می‌کند، آن‌ وقت این شوق، دل را به خدا نزدیک می‌کند.

۱۳۹۴/۳/۶ - رهبرانقلاب

در آرزویت