nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
آمادگی برای ظهور

آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری که از آن سخن گفته‌اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازىِ امام زمان آماده کنیم.

۱۳۸۱/۷/۳۰ – رهبرانقلاب

آمادگی برای ظهور