nojavan7ContentView Portlet

صداهنگ
بهانه پشت بهانه
آیا اگر مساله هسته ای را کنار می گذاشتیم، تحریم ها و دشمنی ها برطرف می شد؟

آن وقتی که مسئله‌ هسته‌ای و تحریمها شروع شده بود، بودند کسانی از معاریف این کشور و مسئولان سطح بالا که به بنده مراجعه میکردند و می‌گفتند «شما چه اصراری دارید که روی این مسئله‌ هسته‌ای می‌ایستید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنند، بدجنسی می‌کنند، خباثت می‌کنند؛ بگذارید کنار، خودمان را راحت کنیم» البتّه این حرف غلط بود چون مسئله‌ هسته‌ای، نیاز کشور است...


۱۳۹۷/۲/۱۹-رهبر انقلاب

بهانه پشت بهانه