دلبسته یاران #هشتادی خویشم...

 به "ابر کلمات" پر تکرارترین کلمات به کار رفته در دیدار اخیر رهبرانقلاب (در زیر نوشته) خیره شوید، می‌دانید معنای آن چیست؟


 

۱

 


 
 


 
در دورانی که چشم بسیاری از کشورهای  دنیا به قدرت روزافزون ایران در منطقه خیره شده است و در دیداری مهم که دولت های استکباری ، آن را مورد تحلیل و بررسی دقیق قرارداده اند، رهبر انقلاب مخاطبی خاص و متفاوت را برای سخنان مهمشان انتخاب کردند و رکورد تکرار نام آن "مخاطب"را در تاریخ سخنرانی های رهبران انقلاب اسلامی شکستند.
۲

سال ۹۶ را به خاطر بسپارید!
رهبر انقلاب نسلی تاریخ ساز را به جامعه جهانی معرفی کردند و فرمودند: "جوان #دهه‌_هشتادی که نه جنگ را، نه امام را، نه انقلاب را دیده امّا همان مفاهیم را با همان روشن‌بینی، با همان اقتدار که آن روز یک جوان فهمیده‌ای دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما دارد دنبال میکند. شما میتوانید؛ شماها میتوانید بر ترفند دشمن فائق بیایید؛ میتوانید از سختی‌ها و موانع عبور کنید و این کشور را برسانید به آن نقطه‌ای که مطلوبِ آرمانهای اسلامی و انقلابِ اسلامی است."
۳

 
پیش بینی سال ۱۳۹۶ رهبر انقلاب را آیندگان خواهند دید
  • ۰ نظرها
نمودار فعالیت کاربران در طول هفته گذشته
با کلیک بر روی گزینه ها، الگوی کمرنگ را بسازید